Vedúca a choreografka   -  Mirka Wagnerová

 

Jarka Ondrejkov

Bibi Pšenová

Siska Lacová   

   Fotka Fs Salatina.                                  

        Bejka Obešterová

  

             Paulínka Milanová

Fotka Fs Salatina.

Lucka Hlasicová

   Bianka Bakošová                                      

                                                 

                                               

Fotka Liptov Magazín.   Maťko Milan 

Fotka Liptov Magazín. Mino Madliak

 

  Jojo Zszigmung

Vladino Červeň