Ozanam pre členov

Rozpis nácvikov

20.11. 2013 /štvrtok/-súbor čas 18:00

23.11.2013 / sobota sústredenie/ čas 13:00