Posledná rozlúčka

 

S lútosťou v srdci oznamujeme naším priateľom a známym,  že nás dňa 3.októbra 2013 navždy opustila naša milovaná Danka.  Posledná rozlúčka bude v dome smútku v Ružomberku v pondelok 7.otóbra 2013 o 11.00h.

„Danuška bola si našou cennou súčasťou a vieme, že nám budeš chýbať. Na javisku bude od teraz o jeden úsmev a o jeden hlas  menej ale tvoj smiech bude v našich srdciach znieť na veky. „

 

Z láskou členovia FS Salatín